Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 2474
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 7 29/03/2022 31/12/2022
2 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 18/02/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 08/03/2022 31/12/2022
4 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 6 01/04/2022 31/12/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 4 29/03/2022 31/12/2022
6 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 03/03/2022 25/09/2022
7 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 01/09/2022
8 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 01/09/2022
9 Giảng viên Lập trình Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 12 16/03/2022 31/08/2022
10 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 07/02/2022 31/08/2022

Trang 1 / 248