Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Part-Time Mentors Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 18/08/2021 30/08/2021
82 Cán bộ Tối ưu vận hành hệ thống Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 22/06/2021 25/08/2021
83 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 22/06/2021 25/08/2021
84 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 25/12/2020 04/07/2021
85 Cán bộ Marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/06/2021 30/06/2021
86 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 08/06/2021 30/06/2021
87 Cán bộ hỗ trợ CNTT và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 13/03/2021 30/06/2021
88 CB Tổ chức & Quản lý Đào Tạo (Khảo thí) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 26/05/2021 15/06/2021
89 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/05/2021 30/05/2021
90 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/03/2021 30/05/2021

Trang 9 / 22