Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 409
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
82 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2022 10/04/2022
83 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 02/03/2022 02/04/2022
84 Giảng viên ngành Tự động hóa và Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 18/02/2022 01/04/2022
85 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 09/03/2022 01/04/2022
86 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Nhiếp ảnh) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 28/02/2022 31/03/2022
87 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Phim) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 11/02/2022 31/03/2022
88 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 09/02/2022 31/03/2022
89 Cán bộ Y tế học đường Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/10/2021 30/03/2022
90 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 23/02/2022 23/03/2022

Trang 9 / 41