Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Cán bộ tuyển sinh - Counselor Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2022 28/02/2022
82 Cán bộ Hành chính – Thu Ngân Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/02/2022 28/02/2022
83 Giảng viên môn Nghiệp vụ lễ tân Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 11/01/2022 24/02/2022
84 Giảng viên môn Tổng quan Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 11/01/2022 23/02/2022
85 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 20/01/2022 31/01/2022
86 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/01/2022 31/01/2022
87 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 04/01/2022 31/01/2022
88 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 26/11/2021 31/01/2022
89 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 25/01/2021 31/01/2022
90 Cán Bộ Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 21/12/2021 31/01/2022

Trang 9 / 27