Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 English Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 30/04/2022 30/06/2022
82 Lecturer Graphic Design Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 11/09/2020 30/06/2022
83 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 01/10/2021 30/06/2022
84 IT Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 08/09/2021 30/06/2022
85 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 12/11/2021 30/06/2022
86 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 7 05/11/2021 30/06/2022
87 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 8 07/03/2022 30/06/2022
88 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/08/2021 30/06/2022
89 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/06/2022
90 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Nghành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/06/2022

Trang 9 / 41