Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1207
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Part-time English Lecturer (Foreigner and Vietnamese) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 14 23/04/2021 30/11/2021
82 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 2 18/10/2021 30/11/2021
83 Cán bộ Cựu sinh viên Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 02/11/2021 30/11/2021
84 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/11/2021 27/11/2021
85 Cán bộ Hành chính - Văn phòng FPOLY Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 09/11/2021 25/11/2021
86 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/11/2021 25/11/2021
87 Cán bộ đảm bảo chất lượng (Kiểm soát _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 26/10/2021 25/11/2021
88 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT Hà Nội 1 22/04/2021 23/11/2021
89 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/10/2021 21/11/2021
90 Giảng viên Marketing (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 26/10/2021 15/11/2021

Trang 9 / 121