Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
81 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 6 12/10/2022 30/04/2023
82 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 7 22/12/2022 30/04/2023
83 Giảng viên Công nghệ thông tin (Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 22/12/2022 30/04/2023
84 Giảng viên Công nghệ thông tin (Bộ môn IT Specialization) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 3 22/12/2022 30/04/2023
85 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 22/12/2022 30/04/2023
86 Giảng viên An toàn thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 3 22/12/2022 30/04/2023
87 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 22/12/2022 30/04/2023
88 Giảng viên Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 25/08/2022 30/04/2023
89 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 22/12/2022 30/04/2023
90 Giảng viên Thiết kế mỹ thuật số (Giảng dạy thiết kế game platform) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 14/03/2023 30/04/2023

Trang 9 / 320