Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 04/01/2021 24/01/2021
72 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 21/11/2020 16/12/2020
73 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 21/11/2020 08/12/2020
74 Nhân Viên Hành Chính - Tài Vụ Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 05/11/2020 05/12/2020
75 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 11/11/2020 30/11/2020
76 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 02/11/2020 20/11/2020
77 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 02/11/2020 20/11/2020
78 Cán bộ Phát triển cá nhân Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 30/09/2020 16/10/2020
79 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 23/09/2020 16/10/2020
80 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/09/2020 10/10/2020

Trang 8 / 13