Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 518
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng Công Trình Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 28/03/2022 20/04/2022
72 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Bình Định 1 06/04/2022 19/04/2022
73 Cán bộ Công tác học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/01/2022 15/04/2022
74 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 10/01/2022 15/04/2022
75 Tuyển gấp_Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Xây dựng cơ bản Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/02/2022 15/04/2022
76 Giảng viên Tiếng Anh Tiếng Anh Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 17/04/2020 31/03/2022
77 Cán bộ Nhân sự tổng hợp Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 11/03/2022 31/03/2022
78 Cán bộ Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2022 31/03/2022
79 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành CNTT (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 24/10/2021 30/03/2022
80 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Thiết kế đồ họa (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 24/10/2021 30/03/2022

Trang 8 / 52