Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 308
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Giảng viên CNTT - Computing Fundamental Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 8 06/10/2020 31/03/2021
72 Giảng viên CNTT - Information Technology Specialization Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 06/10/2020 31/03/2021
73 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn SE) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 02/03/2021 31/03/2021
74 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn CF) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 02/03/2021 31/03/2021
75 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 06/10/2020 31/03/2021
76 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn ITS) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 02/03/2021 15/03/2021
77 Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn IA) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 02/03/2021 15/03/2021
78 Giảng viên IT (Bộ môn: Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 08/02/2021 28/02/2021
79 Giảng viên Tiếng Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 04/01/2021 04/02/2021
80 Giảng viên Truyền thông Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 4 17/12/2020 31/01/2021

Trang 8 / 31