Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/07/2021 30/11/2021
72 Cán bộ Hành chính - Văn phòng FPOLY Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 09/11/2021 25/11/2021
73 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2021 11/11/2021
74 Giảng viên Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 24/09/2021 24/10/2021
75 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/10/2021 20/10/2021
76 Cán bộ kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 22/06/2021 10/10/2021
77 Cán bộ quản lý hạ tầng (IT) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/09/2021 10/10/2021
78 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 08/09/2021 08/10/2021
79 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2021 05/09/2021
80 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/06/2021 31/08/2021

Trang 8 / 22