Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Giảng viên các môn chung – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 28/04/2022
72 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 23/03/2022 12/04/2022
73 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
74 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 4 10/02/2022 31/03/2022
75 Giảng viên thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 30/08/2021 10/03/2022
76 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
77 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 19/02/2022 28/02/2022
78 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 15/02/2022 28/02/2022
79 Cán bộ Hành chính - Văn thư Văn thư - Lưu trữ Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 18/01/2022 28/02/2022
80 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 28/02/2022

Trang 8 / 27