Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 IT Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 3 15/03/2022 31/05/2022
72 Cán Bộ Tổ chức sự kiện (Student Service Officer ) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 15/03/2022 31/05/2022
73 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
74 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
75 Cán bộ Marketing online Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
76 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 31/05/2022
77 Cộng tác viên Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
78 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp & Cựu sinh viên( Phụ Trách sự kiện) Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/05/2022 31/05/2022
79 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/05/2022 31/05/2022
80 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 3 27/04/2022 31/05/2022

Trang 8 / 139