Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (CĐ FPT Polytechnic) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/03/2023 30/04/2023
72 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 20/03/2023 30/04/2023
73 Giảng viên Thiết kế mỹ thuật số (Giảng dạy về 3D modeling, 3D rigging, 3D animation, texture, lightning) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 20/03/2023 30/04/2023
74 English Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 6 26/12/2022 30/04/2023
75 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 07/10/2022 30/04/2023
76 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 8 13/10/2022 30/04/2023
77 Business Administration Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 07/10/2022 30/04/2023
78 Giảng viên Công nghệ thông tin - Greenwich Việt Nam Giảng viên - Nghiên cứu viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 4 02/03/2023 30/04/2023
79 Giảng viên Âm nhạc (Đàn Tranh, đàn Bầu, đàn Nguyệt, đàn Tì Bàì Bà) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 4 16/12/2022 30/04/2023
80 Giảng viên tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 12/10/2022 30/04/2023

Trang 8 / 320