Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Cán bộ Hành chính (FAS) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 26/07/2022 05/08/2022
62 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 28/03/2022 31/07/2022
63 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 01/06/2022 20/07/2022
64 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 31/05/2022 01/07/2022
65 Cán bộ Tuyển sinh - Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/04/2022 30/06/2022
66 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
67 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 31/03/2022 30/06/2022
68 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/06/2022 15/06/2022
69 Cán Bộ Hỗ Trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/04/2022 25/05/2022
70 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 07/04/2022 07/05/2022

Trang 7 / 18