Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Cán bộ Phát triển cá nhân_FAI Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 14/04/2021 30/07/2021
62 Cán bộ Content Marketing_FAI Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/07/2021 18/07/2021
63 Cán bộ Truyền thông_FAI Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 02/04/2021 30/06/2021
64 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 12 02/04/2021 30/06/2021
65 Cán Bộ Phát Triển Chương Trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 19/01/2021 20/05/2021
66 CB Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/04/2021 25/04/2021
67 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 02/04/2021 12/04/2021
68 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 13/03/2021 25/03/2021
69 Cán bộ Giáo Vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/02/2021 15/03/2021
70 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 25/12/2020 25/01/2021

Trang 7 / 13