Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 70
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/02/2017 30/06/2017
62 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 22/03/2017 10/04/2017
63 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3 20/02/2017 31/03/2017
64 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 25/02/2017 15/03/2017
65 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/02/2017 10/03/2017
66 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 08/09/2016 15/10/2016
67 Chuyên viên Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 29/03/2016 25/08/2016
68 Cán bộ triển khai đào tạo (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 02/06/2016 31/07/2016
69 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 16/05/2016 15/06/2016
70 Tuyển gấp 02 Cán bộ triển khai đào tạo (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 28/03/2016 15/04/2016

Trang 7 / 7