Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 520
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 CÁN BỘ KHẢO THÍ - Đại học FPT Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 04/03/2022 30/04/2022
62 CÁN BỘ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 20/02/2022 30/04/2022
63 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 17/02/2022 30/04/2022
64 Cán bộ Hành chính đảm bảo cơ sở vật chất Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT TP. HCM 3 30/08/2020 30/04/2022
65 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 20/12/2021 30/04/2022
66 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 2 18/10/2021 26/04/2022
67 Thư ký dự án (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/02/2022 25/04/2022
68 Cán bộ Phát triển chương trình (phụ trách ngành Logistics) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đại học FPT Hà Nội 1 18/03/2022 25/04/2022
69 Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 22/03/2022 22/04/2022
70 Cán bộ Công tác học đường( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/11/2021 20/04/2022

Trang 7 / 52