Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 409
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Quản lý Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/06/2022 20/06/2022
62 CÁN BỘ DỊCH VỤ SINH VIÊN Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/06/2022 20/06/2022
63 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 10/06/2022 15/06/2022
64 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 26/05/2022 15/06/2022
65 CTV Truyền thông Fulltime - FPT Polytechnic Cần Thơ Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 14/04/2022 31/05/2022
66 Cán bộ Hành chính Tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 24/03/2022 30/05/2022
67 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 11/05/2022 25/05/2022
68 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 01/11/2021 20/05/2022
69 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 18/03/2022 18/05/2022
70 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 22/03/2022 15/05/2022

Trang 7 / 41