Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 263
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 24/02/2022 30/04/2022
62 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 09/02/2022 30/04/2022
63 Cán bộ Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 3 11/12/2021 30/04/2022
64 Giảng viên cơ hữu ngành CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 02/08/2021 30/04/2022
65 Giảng viên Kỹ năng mềm – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 30/04/2022
66 Giảng viên Du lịch Lữ hành – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/04/2022
67 Giảng viên các môn chung – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 28/04/2022
68 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 23/03/2022 12/04/2022
69 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
70 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 4 10/02/2022 31/03/2022

Trang 7 / 27