Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Giáo viên Tiếng Anh (Khối THPT) Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 30/03/2022 30/06/2022
62 Cán bộ Đảm bảo Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 19/05/2022 30/06/2022
63 Giáo viên Bán trú Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 23/02/2022 30/06/2022
64 Kiến trúc sư dự án Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 31/03/2022 30/06/2022
65 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 10/03/2022 30/06/2022
66 Giảng viên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 30/06/2022
67 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 20 05/11/2021 30/06/2022
68 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 28/03/2022 30/06/2022
69 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 01/06/2021 30/06/2022
70 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 29/03/2022 30/06/2022

Trang 7 / 41