Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 28/12/2022 30/04/2023
62 Chủ nhiệm bộ môn An toàn thông tin (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
63 Chủ nhiệm bộ môn Quản trị Truyền thông (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
64 Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh quốc tế (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
65 Chủ nhiệm bộ môn Quản trị khách sạn (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
66 Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ họa (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
67 Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ thông tin (Tiến sĩ) Quản lý Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/01/2023 30/04/2023
68 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 8 22/03/2023 30/04/2023
69 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 2 12/04/2022 30/04/2023
70 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Hà Nội 16 22/03/2023 30/04/2023

Trang 7 / 320