Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 2590
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
61 Giảng viên Công nghệ thông tin (Bộ môn IT Specialization) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 3 08/02/2022 31/07/2022
62 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 14/02/2022 31/07/2022
63 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp - Trường Đại học FPT Cần Thơ Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 26/05/2022 31/07/2022
64 Kiến trúc sư dự án Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/06/2022 31/07/2022
65 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 19/04/2022 31/07/2022
66 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 31/05/2022 31/07/2022
67 IT Lecturer_FGWCT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 31/07/2022
68 Graphic Design Lecturer_FGWCT Thiết kế Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 31/07/2022
69 Cán bộ Dịch vụ sinh viên / Student Service Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 2 21/06/2022 31/07/2022
70 Chuyên viên tổ chức và truyền thông hoạt động sinh viên / Student Communication Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 21/06/2022 31/07/2022

Trang 7 / 259