Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 64
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 08/04/2019 15/06/2019
52 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 02/04/2019 10/06/2019
53 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 17/12/2018 25/01/2019
54 CB Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
55 Cán bộ Công tác sinh viên Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 03/11/2018 30/11/2018
56 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 16/05/2018 30/09/2018
57 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 4 16/05/2018 30/09/2018
58 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 16/05/2018 30/09/2018
59 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 5 16/05/2018 15/08/2018
60 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 19/04/2018 30/05/2018

Trang 6 / 7