Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Leader Tư Vấn Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 30/09/2022 31/10/2022
52 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/10/2022 12/10/2022
53 Trưởng phòng Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 30/09/2022 10/10/2022
54 Cán bộ Hành chính - Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 06/08/2022 30/09/2022
55 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 25/07/2022 01/09/2022
56 Cán bộ Giáo vụ - Trung tâm liên kết Quốc tế FAI Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 2 10/08/2022 31/08/2022
57 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Hợp tác quốc tế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/07/2022 31/08/2022
58 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/07/2022 31/08/2022
59 Giảng viên Marketing - Số Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 8 25/07/2022 30/08/2022
60 Cán bộ Marketing (Trưởng nhóm content) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/07/2022 18/08/2022

Trang 6 / 18