Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 70
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Cán bộ Thu ngân và Kiểm soát công nợ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 30/08/2018 19/09/2018
52 MBA_ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 11/06/2018 11/07/2018
53 Cán bộ quản lý học viên Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 14/05/2018 30/05/2018
54 CB Marketing & Sales Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 08/05/2018 20/05/2018
55 CB Digital Marketing Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 08/05/2018 20/05/2018
56 Cán bộ phát triển chương trình và hợp tác quốc tế. Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 08/05/2018 20/05/2018
57 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (PR)_FSB Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/09/2017 30/09/2017
58 Cán bộ Hành chính_FSB Đà Nẵng Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 27/07/2017 20/08/2017
59 Chuyên viên quan hệ cộng đồng (truyền thông)_FSB Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 07/07/2017 10/08/2017
60 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 07/02/2017 10/07/2017

Trang 6 / 7