Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 115
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Giáo viên Thương mại điện tử Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022
52 Giáo viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022
53 Giảng viên dạy Tin học (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 16/11/2021 02/01/2022
54 Giảng viên Nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 22/12/2021 31/12/2021
55 Giảng viên Nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 22/12/2021 31/12/2021
56 Giảng viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 21/10/2021 30/12/2021
57 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 07/12/2021 20/12/2021
58 Giáo viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 03/06/2021 19/12/2021
59 Giảng viên Nghệ thuật (Dance sport, Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/11/2021 10/12/2021
60 Giảng viên cơ hữu tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 22/10/2021 01/11/2021

Trang 6 / 12