Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 527
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Thư ký dự án (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
52 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
53 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/05/2022 20/06/2022
54 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022
55 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên (Phụ trách Tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022
56 Giảng viên - Nghiên cứu viên Toán Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/03/2022 15/06/2022
57 Cán bộ Tổ chức sự kiện _ FPTU Cần Thơ Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 19/05/2022 15/06/2022
58 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/04/2022 31/05/2022
59 Cộng tác viên Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
60 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp & Cựu sinh viên( Phụ Trách sự kiện) Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/05/2022 31/05/2022

Trang 6 / 53