Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/02/2022 15/05/2022
52 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/03/2022 30/04/2022
53 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/01/2022 30/04/2022
54 Cán Bộ Quản Lý Dự Án( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/04/2022 30/04/2022
55 Cán Bộ Vận Hành Hệ Thống( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/12/2021 30/04/2022
56 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2022 10/04/2022
57 Cán bộ Y tế học đường Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/10/2021 30/03/2022
58 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 23/02/2022 23/03/2022
59 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 18/02/2022 18/03/2022
60 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh giảng) Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 15/02/2022 15/03/2022

Trang 6 / 22