Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 CTV Tuyển sinh Fulltime - FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 2 05/04/2022 31/05/2022
52 Native English Speaking Lecturer Tiếng Anh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 05/04/2022 31/05/2022
53 Giảng viên cơ hữu Quản trị Khách sạn (Tiến sĩ) Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/05/2022
54 CTV Tuyển sinh Fulltime Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 2 24/03/2022 30/05/2022
55 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 30/05/2022
56 Cán bộ Hành chính Tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 24/03/2022 30/05/2022
57 Giảng viên cơ hữu Quản trị Du lịch (Tiến sĩ) Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 26/05/2022
58 Giảng viên các môn nhạc cụ dân tộc – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 26/05/2022
59 Giảng viên Quản trị Khách sạn – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 26/05/2022
60 Giảng viên tiếng Trung – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 26/05/2022

Trang 6 / 27