Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 06/06/2022 30/06/2022
52 Giáo viên Business Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 14/05/2022 30/06/2022
53 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 01/06/2022 30/06/2022
54 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 31/05/2022 30/06/2022
55 Giáo Viên Âm Nhạc Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 12/04/2022 30/06/2022
56 Giáo Viên Mỹ Thuật Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 12/04/2022 30/06/2022
57 Giáo viên Âm nhạc (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/02/2022 30/06/2022
58 Giảng viên Tiếng trung Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/05/2022 30/06/2022
59 Giáo Viên Vật Lý Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 4 12/04/2022 30/06/2022
60 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 01/11/2021 30/06/2022

Trang 6 / 41