Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Cán bộ đảm bảo chất lượng (Hệ thống _QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/09/2022 30/11/2022
52 English Teacher (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 3 07/09/2022 30/11/2022
53 Giảng viên Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 04/10/2022 30/11/2022
54 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 04/10/2022 30/11/2022
55 Cán bộ Nhân sự phụ trách Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 2 23/09/2022 30/11/2022
56 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 12/09/2022 30/11/2022
57 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 08/07/2022 30/11/2022
58 Cán bộ Tối ưu vận hành Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 10/11/2022 30/11/2022
59 Cán bộ Văn Hóa Đoàn Thể (Phụ trách sự kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 09/11/2022 30/11/2022
60 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Hà Nam 2 07/11/2022 30/11/2022

Trang 6 / 165