Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
51 Cán bộ PR Marketing Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 23/03/2023 30/04/2023
52 Giảng viên cơ hữu Tiếng Nhật Tiếng Nhật Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 28/12/2022 30/04/2023
53 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 28/12/2022 30/04/2023
54 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 6 28/12/2022 30/04/2023
55 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 9 28/12/2022 30/04/2023
56 Giảng viên cơ hữu ngành Toán (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 28/12/2022 30/04/2023
57 Giảng viên cơ hữu Quản trị Kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 28/12/2022 30/04/2023
58 Giảng viên cơ hữu Tiếng Trung (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 28/12/2022 30/04/2023
59 Giảng viên cơ hữu Tiếng Anh (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 28/12/2022 30/04/2023
60 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 28/12/2022 30/04/2023

Trang 6 / 320