Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 63
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giảng viên CNTT (Part time) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 21/05/2020 16/06/2020
42 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/05/2020 16/06/2020
43 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 08/04/2020 15/05/2020
44 Giám đốc cơ sở Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 16/03/2020 31/03/2020
45 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 03/02/2020 26/03/2020
46 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 15/03/2020
47 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 03/02/2020 25/02/2020
48 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 31/12/2019
49 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 08/04/2019 15/06/2019
50 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 08/04/2019 15/06/2019

Trang 5 / 7