Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 67
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 11/01/2021 15/03/2021
42 CTV tuyển sinh fulltime Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 14/12/2020 25/12/2020
43 Cán bộ Marketing online Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
44 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 27/07/2020 18/08/2020
45 Giảng viên CNTT (Part time) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 21/05/2020 16/06/2020
46 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/05/2020 16/06/2020
47 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 08/04/2020 15/05/2020
48 Giám đốc cơ sở Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 16/03/2020 31/03/2020
49 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 03/02/2020 26/03/2020
50 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 15/03/2020

Trang 5 / 7