Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 09/09/2022 30/11/2022
42 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/08/2022 30/11/2022
43 Cán bộ Tổ chức sự kiện Văn hóa - Đoàn thể Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/08/2022 30/11/2022
44 Nhân viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 25/10/2022 30/11/2022
45 Cán Bộ Tư vấn Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 18/10/2022 30/11/2022
46 Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 30/11/2022
47 Trưởng nhóm tuyển sinh (Leader event) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 30/11/2022
48 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FAICT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 14/09/2022 30/11/2022
49 Cán bộ Phát triển cá nhân(P.Hợp tác DN FAI) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 12/10/2022 13/11/2022
50 Nhân viên Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 30/09/2022 31/10/2022

Trang 5 / 18