Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 01/03/2022 15/03/2022
42 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 24/12/2021 10/03/2022
43 Trưởng phòng Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 04/01/2022 04/03/2022
44 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/02/2022 01/03/2022
45 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 28/02/2022
46 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 3 08/02/2022 20/02/2022
47 Cán bộ Truyền thông tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 20/02/2022
48 Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 11/10/2021 20/02/2022
49 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 07/12/2021 15/01/2022
50 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/12/2021 07/01/2022

Trang 5 / 13