Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 520
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên (Phụ trách Thiết kế và Truyền thông) Thiết kế Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022
42 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên (Phụ trách Tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022
43 Giảng viên - Nghiên cứu viên Toán Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/03/2022 15/06/2022
44 Cán bộ Tổ chức sự kiện _ FPTU Cần Thơ Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 19/05/2022 15/06/2022
45 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/04/2022 31/05/2022
46 Cộng tác viên Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
47 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp & Cựu sinh viên( Phụ Trách sự kiện) Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/05/2022 31/05/2022
48 CÁN BỘ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 19/04/2022 31/05/2022
49 Native English Speaking Lecturer Tiếng Anh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 05/04/2022 31/05/2022
50 Giảng viên cơ hữu Quản trị Khách sạn (Tiến sĩ) Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/05/2022

Trang 5 / 52