Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 337
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 3 17/11/2021 30/06/2022
42 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 31/03/2022 30/06/2022
43 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 3 16/12/2020 30/05/2022
44 Giảng viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 6 15/02/2022 30/05/2022
45 Giảng viên các môn nhạc cụ dân tộc – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 26/05/2022
46 Giảng viên Quản trị Khách sạn – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 26/05/2022
47 Giảng viên tiếng Trung – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 26/05/2022
48 Giảng viên cơ hữu ngành CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 02/08/2021 30/04/2022
49 Giảng viên Kỹ năng mềm – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 01/03/2022 30/04/2022
50 Giảng viên Du lịch Lữ hành – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/04/2022

Trang 5 / 34