Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/05/2019 15/07/2019
42 Cán bộ Cán bộ Đoàn/Đội & Giám thị học đường Văn hóa - Đoàn thể Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 21/06/2019 10/07/2019
43 Giáo viên Công nghệ thông tin (CNTT) Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 27/02/2019 10/07/2019
44 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 23/04/2019 10/06/2019
45 Cán bộ công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 23/04/2019 10/05/2019
46 Cán bộ tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
47 Cán bộ thư viện Văn thư - Lưu trữ Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/02/2019 08/03/2019
48 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 28/10/2018 24/11/2018
49 Cán bộ Giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/08/2018 15/09/2018
50 Giáo viên dạy Tin học Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/06/2018 15/07/2018

Trang 5 / 6