Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 409
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (FPL Hải Phòng) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/07/2022 30/07/2022
42 Cán bộ Công tác sinh viên (FPL Hải Phòng) Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/07/2022 30/07/2022
43 Cán bộ Hành chính (Trợ lý Hành chính) - FPT Polytechnic Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 17/06/2022 30/07/2022
44 Cán bộ Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 22/06/2022 22/07/2022
45 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/06/2022 20/07/2022
46 CÁN BỘ GIÁO VỤ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 29/06/2022 20/07/2022
47 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 24/03/2022 15/07/2022
48 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 17/06/2022 15/07/2022
49 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 46 24/03/2022 08/07/2022
50 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 16/05/2022 01/07/2022

Trang 5 / 41