Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giáo viên Quản nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 15 23/03/2022 30/06/2022
42 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
43 Cán bộ Dịch vụ sinh viên - Trường Đại học FPT Cần Thơ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 03/06/2022 27/06/2022
44 Cán bộ Công tác học sinh - Admin_Trường THPT FPT Cần Thơ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 08/06/2022 26/06/2022
45 Giáo viên bộ môn THPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 20 18/08/2021 20/06/2022
46 Giáo Viên Vật Lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 20/06/2022
47 Giáo viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 26/05/2022 15/06/2022
48 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 13/05/2022 15/06/2022
49 Cán bộ Tổ chức sự kiện _ FPTU Cần Thơ Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 19/05/2022 15/06/2022
50 CTV Truyền thông Fulltime - FPT Polytechnic Cần Thơ Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 14/04/2022 31/05/2022

Trang 5 / 27