Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 498
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 12/06/2022 31/08/2022
42 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 2 08/07/2022 31/08/2022
43 Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 22/03/2022 31/08/2022
44 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên (Phụ trách Thiết kế và Truyền thông) Thiết kế Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 31/08/2022
45 Giảng viên Âm nhạc Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 25/02/2022 31/08/2022
46 Giảng viên Truyền thông Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 01/07/2022 31/08/2022
47 Giảng viên tiếng Anh (Full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 09/03/2022 31/08/2022
48 Giảng viên tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 01/03/2022 31/08/2022
49 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 31/05/2022 31/08/2022
50 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 14/02/2022 31/08/2022

Trang 5 / 50