Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 14/06/2022 01/07/2022
42 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 10/03/2022 01/07/2022
43 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 30/06/2022
44 Cán bộ Kỹ thuật Hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 28/05/2022 30/06/2022
45 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 13/01/2021 30/06/2022
46 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 17/06/2022 30/06/2022
47 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 13/06/2022 30/06/2022
48 Cán bộ Giám thị học đường Giám thị Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/06/2022 30/06/2022
49 Cán bộ Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 13/06/2022 30/06/2022
50 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 20/08/2021 30/06/2022

Trang 5 / 41