Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1207
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 10/11/2021 20/01/2022
42 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 17/01/2022
43 Giảng viên Điện/Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 25/09/2021 15/01/2022
44 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 13/10/2021 15/01/2022
45 Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 11/10/2021 10/01/2022
46 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 26/10/2021 10/01/2022
47 Cán bộ Marketing (Direct) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 10/01/2022
48 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 10/01/2022
49 Cán bộ Công tác học đường( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/11/2021 10/01/2022
50 Cán bộ Marketing Marketing Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 2 01/12/2021 08/01/2022

Trang 5 / 121