Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 431
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
401 Cán bộ Truyền thông Marketing Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 07/09/2020 15/12/2020
402 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 24/11/2020 30/11/2020
403 Giảng viên Hướng dẫn du lịch & Lữ hành Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 05/11/2020 30/11/2020
404 Cán bộ Nhân sự phụ trách đào tạo Nhân sự Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 21/09/2020 20/11/2020
405 Giảng viên Tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 28/08/2020 20/11/2020
406 Cán bộ truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 31/10/2020 20/11/2020
407 CTV Content Marketing Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 12/10/2020 20/11/2020
408 CTV Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 12/10/2020 20/11/2020
409 Native English Teacher Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 08/07/2020 20/11/2020
410 Cán bộ Thiết kế Marketing Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 15/10/2020 10/11/2020

Trang 41 / 44