Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 67
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 26/07/2021 13/09/2021
32 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 23/07/2021 31/07/2021
33 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 15/07/2021 31/07/2021
34 English Lecturer Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 24/05/2021 31/07/2021
35 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 13/06/2021 25/06/2021
36 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 5 02/06/2021 20/06/2021
37 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ và Mỹ Thuật (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 11/01/2021 20/04/2021
38 Giảng viên ngành Kinh tế (Part/Full) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 31/03/2021
39 Giảng viên Digital Marketing (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 11/01/2021 31/03/2021
40 Ctv Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 17/03/2021 25/03/2021

Trang 4 / 7