Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 63
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 13/06/2021 25/06/2021
32 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 5 02/06/2021 20/06/2021
33 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ và Mỹ Thuật (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 11/01/2021 20/04/2021
34 Giảng viên ngành Kinh tế (Part/Full) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 31/03/2021
35 Giảng viên Digital Marketing (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 11/01/2021 31/03/2021
36 Ctv Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 17/03/2021 25/03/2021
37 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 11/01/2021 15/03/2021
38 CTV tuyển sinh fulltime Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 14/12/2020 25/12/2020
39 Cán bộ Marketing online Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
40 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 27/07/2020 18/08/2020

Trang 4 / 7