Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 70
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 CB Tư vấn Tuyển sinh (MBM) Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 18/02/2020 18/03/2020
32 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/02/2020 18/03/2020
33 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh (MSE) Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 09/12/2019 25/02/2020
34 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 11/11/2019 31/12/2019
35 CÁN BỘ TUYỂN SINH MBA Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 21/08/2019 30/11/2019
36 Cán bộ tuyển sinh doanh nghiệp Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/08/2019 30/11/2019
37 Cán bộ Digital Marketing Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 19/08/2019 30/11/2019
38 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/10/2019 31/10/2019
39 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 16/04/2019 30/06/2019
40 Chuyên viên PR- Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/06/2019 25/06/2019

Trang 4 / 7