Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 68
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 16/05/2022 10/06/2022
32 Cán bộ Marketing online Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
33 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/05/2022 31/05/2022
34 Cán bộ Hành chính - Đảm bảo Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 11/05/2022 23/05/2022
35 Cán bộ Marketing online Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 30/04/2022
36 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 17/04/2022 30/04/2022
37 Giảng viên Digital Marketing (Thỉnh Giảng) Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 09/03/2022 30/04/2022
38 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh Giảng) Thiết kế Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 09/03/2022 30/04/2022
39 Cán bộ kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 30/03/2022 20/04/2022
40 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2022 10/04/2022

Trang 4 / 7