Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 520
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Trưởng phòng Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 28/02/2022 30/06/2022
32 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/08/2021 30/06/2022
33 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/06/2022
34 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Nghành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/06/2022
35 Cán bộ Dịch vụ sinh viên - Trường Đại học FPT Cần Thơ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 03/06/2022 27/06/2022
36 Thư ký dự án (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
37 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
38 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/05/2022 20/06/2022
39 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022
40 Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân sự Trường Đại học FPT TP. HCM 1 29/04/2022 15/06/2022

Trang 4 / 52