Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 44
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Trưởng nhóm Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/02/2020 25/02/2020
32 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 25/12/2019 15/01/2020
33 Cán bộ Giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/11/2019 24/11/2019
34 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 20/05/2019 15/07/2019
35 Cán bộ Cán bộ Đoàn/Đội & Giám thị học đường Văn hóa - Đoàn thể Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 21/06/2019 10/07/2019
36 Giáo viên Công nghệ thông tin (CNTT) Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 27/02/2019 10/07/2019
37 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 23/04/2019 10/06/2019
38 Cán bộ công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 23/04/2019 10/05/2019
39 Cán bộ tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
40 Cán bộ thư viện Văn thư - Lưu trữ Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/02/2019 08/03/2019

Trang 4 / 5