Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 51
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Giáo vụ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
32 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 24/06/2020 06/07/2020
33 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 31/05/2020 16/06/2020
34 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 21/05/2020 31/05/2020
35 CB Marketing Online Marketing Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
36 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
37 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
38 Trưởng nhóm Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 03/02/2020 25/02/2020
39 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 25/12/2019 15/01/2020
40 Cán bộ Giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/11/2019 24/11/2019

Trang 4 / 6