Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách đạo diễn sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/09/2022
32 Cán bộ Đảm bảo cơ sở vật chất (FPL HP) Kỹ thuật hạ tầng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 10/08/2022 30/09/2022
33 Cán bộ Biên phiên dịch Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/08/2022 15/09/2022
34 Cán bộ Giáo vụ (FPoly Hà Nội) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 11/09/2022
35 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 21/02/2022 20/08/2022
36 CÁN BỘ GIÁO VỤ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/06/2022 18/08/2022
37 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 24/06/2022 31/07/2022
38 Cán bộ Hành chính (FPL Hải Phòng) Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/07/2022 30/07/2022
39 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (FPL Hải Phòng) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/07/2022 30/07/2022
40 Cán bộ Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 22/06/2022 22/07/2022

Trang 4 / 22