Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 438
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Giảng viên Khách sạn – Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022
32 Giảng viên Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 30/03/2022 01/10/2022
33 Giảng viên chuyên ngành PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022
34 Giảng viên Tự động hóa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/10/2022
35 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo (FPoly Hà Nội) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 30/09/2022
36 Cán bộ Y tế (FPL HN) Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/09/2022 30/09/2022
37 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (FPoly Hà Nội) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/08/2022 30/09/2022
38 Giảng viên Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 16/09/2022 30/09/2022
39 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 19/07/2022 30/09/2022
40 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách hoạt động thể thao) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/09/2022

Trang 4 / 44