Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 498
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Hợp tác quốc tế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/07/2022 31/08/2022
32 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 16/06/2022 31/08/2022
33 Cán Bộ Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 16/07/2022 31/08/2022
34 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT TP. HCM 1 14/06/2022 31/08/2022
35 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 04/08/2022 31/08/2022
36 Chuyên viên Thiết kế và sáng tạo nội dung Marketing Swinburne Việt Nam TP. HCM 1 03/08/2022 31/08/2022
37 Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 03/08/2022 31/08/2022
38 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 26/05/2022 31/08/2022
39 Cán bộ tuyển sinh (MBA/MSE) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 15/04/2022 31/08/2022
40 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/07/2022 31/08/2022

Trang 4 / 50